Camping Tonini, ponoňen do neobyěejně krásné scenérie Lago di Garda, se nachází necelé 2 km od středověkého městeěka Malcesine a 12 km od mezinárodního střediska Torbole.

Naše okolí je Mekkou milovníkù horských kol a paraglidingu, v naší recepci si mùžete objednat tandemový let i výlety na horském kole s prùvodcem. Kemp Tonini je velmi úèelnì a modernì vybaven, naši klienti mají k dispozici nedávno renovované pøíslušenství s dostatkem teplé vody, stojany pro windsurfingová prkna a plachty, minimarket, bar se stolky v pøírodì. V blízkosti baru je sportovní areál: volejbalové høištì, stolní tenis a zaøízené høištì pro dìti. Máme bohatý zábavní program, napøíklad promítání video-filmù pro dìti, gastronomické veèery, veèírky s hudbou. V našem komplexu se nachází i modernì vybavené apartmány s krásným výhledem pro dvì až ètyøi osoby. Zde je ubytování i se snídaní.

Prostorná místa pro stany a karavany jsou na èásteènì terasovitém terénu s výhledem na jezero a ve stínu olivového háje. Vlastním tunelem pod hlavní silnicí se dostanete na pláž s optimálním pøístupem k jezeru pro vodní sporty jako jachting, wind a kite surfing. Pro ménì sportovnì založené je tu oblázková pláž k odpoèinku u jezera v romantickém prostøedí. Aktivit je u nás více: výlety lodí na jezeøe, návštìva turistických zajímavostí a malebných mìsteèek okolo jezera, pìší turistika, horské túry. Výjezd na Monte Baldo novì pøestavìnou panoramatickou lanovkou vám poskytne výhledy obdivuhodné krásy.

dogs